Ամբողջ թվերի բաժանումը

Տեսական նյութ

Ձևակերպենք ամբողջ թվերի բաժանման համապատասխան կանոնները:

Կանոն 1.

Միևնույն նշանն ունեցող ամբողջ թվերի քանորդը դրական ամբողջ թիվ է, որի բացարձակ արժեքը հավասար է բաժանելիի և բաժանարարի բացարձակ արժեքների քանորդին:

Օրինակ՝

(-15):(-5)=+|-15|։|-5|=+15։5=3

Կանոն 2.

Տարբեր նշաններ ունեցող ամբողջ թվերի քանորդը բացասական ամբողջ թիվ է, որի բացարձակ արժեքը հավասար է բաժանելիի և բաժանարարի բացարձակ արժեքների քանորդին:

Օրինակ՝

(-15):(+5)=-|-15|։|+5|=-15։5=-3:

Նշենք նաև, որ ոչ մի ամբողջ թիվ 0-ի բաժանել չի կարելի, իսկ 0-ն ցանկացած ամբողջ թվի բաժանելու արդյունքը հավասար է 0-ի։

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) ա) Երկու ամբողջ թվերի քանորդը դրական է։ Ի՞նչ նշաններ կարող են ունենալ բաժանելին և բաժանարարը։

Նույն նշան

բ) Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները։

Տարբեր նշաններ

2) Հաշվե՛ք.

ա) +38 ։ (–19)=-12

դ) –420 ։ (–15)=18

է) 0 ։ (–14)=0

բ) –600 ։ (–150)=4

ե) –531 ։ (+3)=-177

ը) –121 ։ (–11)=+12

3) Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) –3 · * = 21,  

գ) –10 · * = 0, 

ե) –21 · * + 3 = 45,

բ) 6 · * = –36, 

դ) –9 · * + 1 = –80, 

զ) 2 – 3

Առաջադրանքներ (տանը)

4) Հաշվե՛ք.

.Հաշվե՛ք.

ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4=-4-(-2)+(-3)=-5

բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)=2+(-2)-(-4)=4

գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3)=(-11-(-5):(-3)=2

դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)=(-5-3):(-4)=2

ե) –66 ։ (72 ։ (–9) + 105 ։ (–35))=-66: (-8+(-3)=-66:(-11)=6

զ) –84 ։ (–56 ։ (–7) + 54 ։ (–9))=-84: (8+(-6))=-84:2=-42

5) a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն։

ա) a : b = 0,

 a=0  b=20

գ) a : b = a,

a= 11    b= 1

ե) (–a) : b = –1,

(-5) : 5= -1


բ) a : b = 1,

a= 23  b= 23

6) Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.

(a + b) : c = a : c + b : c
(a · b) : c = (a : c) · b

Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ

ամբողջ թվերի համար.

ա} a = 20, b = 10, c = –5,

Ճիշտ է

բ) a = –18, b = –9, c = 3:

Ճիշտ է

Ինքնաստուգում Հասարակագիտություն

Նոյեմբերի 1-7-ը

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 2

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2021/11/01/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84-6-%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-17-23-%d5%a8/
Նոյեմբերի 8-14-ը

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 2

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2021/12/01/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84-6-%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-8-14-%d5%a8/


Նոյեմբերի 15-21-ը

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 2

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2021/12/01/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84-6-%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-15-21-%d5%a8/
Նոյեմբերի 23-28-ը

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 2


Ինքնաստուգում

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2021/11/01/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/

Թարգմանություն

Չեմ կարողանում գտնել

Հետազոտական
Գնահատում

Գնահատում է սովորողը 8🤩

Գնահատում է ծնողը 9👌

Առաջադրանք, 6-րդ դասարան, նոյեմբերի 15-21-ը

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 1

Վանի աշխարհակալ տերությունը

Թվարկել Վանի աշխարհակալ տերության ստեղծման պատճառները, հետրանքները:

Վանի տերությունը Արգիշտի I-ի օրոք Ք․ ա․ 786-764 թթ․ աննախադեպ հաջողությունների հասավ։ Նրա թագավորությունն ընդգրկում էր ոչ միայն Հայաստանը, այլև զգալի տարածքներ նրա սահմաններից դուրս։ Արգիշտի I-ի հեռավոր արշավանքներից մեկի ժամանակ գրավվեց Բաբելոնիան։ Դրանով նա երեք կողմից՝ հյուսիսից, արևելքից և հարավից, աքցանի մեջ վերցրեց Ասորեստանը։ Հյուսիսային Կովկասում հայտնաբերվել է
Արգիշտի I-ի անվամբ սեպագիր արձանագրությամբ սաղավարտ, որը պահվում է Բեռլինի առաջավորասիական թանգարանում։ Արգիշտի I-ը Հիմնեց բազմաթիվ նոր բնակավայրեր։ Դրանցից նշանավոր էր Էրեբունին Ք․ ա․ 782 թ․՝ հետագայում Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը։ Դրանից վեց տարի անց Արարատյան դաշտում արքան հիմնեց նոր քաղաք-ամրոց՝ Արգիշտիխինիլին։ Նրա գերիշխանությունը տարածվել է բուն թագավորության սահմաններից շատ հեռու՝ մինչև Փոքր Ասիա և Պարսից ծոց (Բաբելոնիան ներառյալ)։ Իսկ նրա քաղաքական ազդեցությանն ոլորտները ձգվել են մինչև Հյուսիսային Կովկաս և Ձագրոսի կենտրոնական շրջաններ։

Պատմել չորս ծովերի տերության մասին:

Սարդուրի II-ի օրոք Ք․ ա․ 764-735 թթ․ Վանի տերությունն ունեցել է տարածքային ամենամեծ աճը։ Հյուսիսում հասնում էր Սև ծով՝ ներառելով Կուլխա երկիրը։ Տերության հյուսիսարևելյան սահմանը հասնում էր Կուր գետին․ առաջին անգամ սեպագիր արձանագրություններում Արցախը հիշատակվում է Սարդուրի II-ը։ Արևելքում տերության սահմանը հասնում էր Կասպից ծով, իսկ արևմուտքում Փոքր Ասիա։ Սարդուրի II-ը հարավում վերագրավեց Բաբելոնիան՝ ամրապնդելով սահմանը մինչև Պարսից ծոց, իսկ հարավ-արևմուտքում տիրեց Դամասկոսի թագավորությանը։ Նրա օրոք, չորս ծովերի միջև ստեղծվում է հզոր մի տերություն։

Համեմատել Արգիշտի Առաջին, Սարդուրի Երկրորդ, Ռուսա Երկրորդ արքաների գործունեությունը։

Պատմության մեջ ավելի փառաբանված է Արգիշտի առաջինը, քան նրա հաջորդ Սարդուրի II-ը, թեպետ վերջինս ավելի շատ տարածքներ էր նվաճել։ Արգիշտի I-ը մինչև վերջ մնաց անհաղթ, իսկ Սարդուրի երկրորդը իր գահակալութան վերջում անհաջողություններ ունեցավ։ Սարդուրի II-ի առաջխաղացումը դեպի հարավ կասեցրեց Ասորեստանի արքա
Թիգլաթպալասար III-ը, դրանով Ասորեստանը լիակատար չշրջափակվեց և միքանի տարի հետո Ասորեստանը արշավեց Տուշպա Վան։ Դրանով Ասորեստանը վերականգնեց իր դիրքերը, չնայած չկարողացավ գրավել Վանի մայրաքաղաքը։ Վանի թագավորությունը շարունակեց հզորանալ Ռուսա երկրորդի օրոք (Ք․ ա․ 685-645 թթ․)։ Դաշնակցային հարաբերություններ հաստատեց կիմերների հետ և նրանց ուղղեց Ասորեստանի դեմ։ Նա է կառուցել ներկայիս Թեյշեբանիի քաղաքը։

Համեմատել Արգիշտի Առաջին, Սարդուրի Երկրորդ, Ռուսա Երկրորդ արքաների գործունեությունը:

Պատմության մեջ ավելի փառաբանված է Արգիշտի առաջինը, քան նրա հաջորդ Սարդուրի II-ը, թեպետ վերջինս ավելի շատ տարածքներ էր նվաճել։ Արգիշտի I-ը մինչև վերջ մնաց անհաղթ, իսկ Սարդուրի երկրորդը իր գահակալութան վերջում անհաջողություններ ունեցավ։ Սարդուրի II-ի առաջխաղացումը դեպի հարավ կասեցրեց Ասորեստանի արքա
Թիգլաթպալասար III-ը, դրանով Ասորեստանը լիակատար չշրջափակվեց և միքանի տարի հետո Ասորեստանը արշավեց Տուշպա Վան։ Դրանով Ասորեստանը վերականգնեց իր դիրքերը, չնայած չկարողացավ գրավել Վանի մայրաքաղաքը։ Վանի թագավորությունը շարունակեց հզորանալ Ռուսա երկրորդի օրոք (Ք․ ա․ 685-645 թթ․)։ Դաշնակցային հարաբերություններ հաստատեց կիմերների հետ և նրանց ուղղեց Ասորեստանի դեմ։ Նա է կառուցել ներկայիս Թեյշեբանիի քաղաքը։

Առաջադրանք 2

Համահայկական առաջին թագավորության անկումը

Թվարկել Համահայկական առաջին թագավորության անկման պատճառները:

Ռուսա II-ից հետո Վանի թագավորությունը աստիճանաբար թուլացավ։ Նրան հաջորդող գահակալներ Սարդուրի III-ի՝ IV-ի մասին գրեթե ոչինչ չկա արձանագրություններում։ Համեմատաբար նշվում է Ռուսա III-ի իշխանության շրջանը, որտեղ երևում է, որ թագավորության սահմանները փոքրացել և ընդգրկում էին Վանա լճի ավազանն ու Արարատյան դաշտը։ Թագավորությանը թուլացմանը նպաստել են նաև հյուսիսից արշավող սկյութական ցեղերը։

Ներկայացնել Վանի թագավորության նշանակությունը Հայաստանի պատմության մեջ:

Ինչպես գիտենք Ք․ ա․ III-II հազարամյակում ստեղծվել էին տարբեր պետական կազմավորումներ, բայց դրանցից ոչ մեկը չհզորացավ այնքան, որ ընդգրկեր ամբողջ լեռնաշխարհի տարածքը։ Վանի թագավորությունը կարողացավ միավորել ողջ լեռնաշխարհը մեկ համահայկական թագավորության մեջ։ Վանի թագավորության օրոք ստեղծվեց հսկայական մշակութային ժառանգություն, որը հետագա դարերի ընթացքում զարգացավ։ Եվ պետք է հիշենք, որ այս թագավորության ժամանակ ստեղծվեց համայն հայության ներկայիս մայրաքաղաք Էրեբունի Երևանը։

Լրացուցիչ աշխատանքներ

Փոքրիկ ուսումնասիրություններ

«Մուսասիր»

«Վանի թագավորության քաղաքները»

«Վանի թագավորության դիցարանն ու արվեստը»

Օժանդակ աղբյուրներ

Արարատյան թագավորություն/տեսաֆիլմ/

«Արարատ-Ուրարտու թագավորությունը»/5մասից բաղկացած

«Վանի Հայկական թագավորություն»

«Վանի թագավորության պետական կրոնը»

«Վանի թագավորություն»

Առաջադրանք, 6-րդ դասարան, նոյեմբերի 8-14-ը

Առաջադրանք

Ուրարտու.Վանի թագավորություն Ք.Ա.IX-VI

Առաջադրանք 1

Ուրարտու.Վանի թագավորություն Ք.Ա.IX-VI

Վանի թագավորություն

Տալ նոր բառերի, հասկացությունների բացատրությունը:

Թվարկել Վանի թագավորության հզորացման պատճառները

Վանի թագավորության հզորացումը, կախված էր հարևան Ասորեստանի հետզհետե հարձակումներից:

Պատմել Վանի թագավորության հիմնադրման մասին:

Վանի թագավորությունը հիմնադրվել է մ.թ.ա 9-րդ դարում: Հայկական լեռնաշխարհում գտվող ցեղախմբերը միավորվելով մեկ ընդհանուր թշնամու դեմ՝ Ասորեստանի ստեղծեցին Վանի թագավորությունը:

Համեմատել Սարդուրի Ա, Իշպուինի, Մենուա արքաների գործունեությունը, կառավարման ժամանակաշրջանը:

Սարդուրի Ա-ն կառավարել է 10 տարի, վարել է հաջող մարտեր Ասորեստանի դեմ, իսկ Իշպուինի արքան մեծամասամբ հզորացրել է բանակը, աշխարհազորը և մեծացրել է թագավորության պատշպանությունը, իսկ Մենուային կարելի է անվանել շինարար արքա քանի որ Մենուայի բարեփոխումները եղել են ավելի շատ տնտեսական և շինարարական ոլորտում:

Համեմատել Սարդուրի Ա, Իշպուինի, Մենուա արքաների գործունեությունը, կառավարման ժամանակաշրջանը:

Վան թագավորության հզոր արքա է հիշատակվում ՝ Սարդուրի I-ը (Ք․ ա․ մոտ 835-825 թթ․): Ք․ ա․ 830-ական թվականների վերջին Սարդուրի I-ը Վանա լճի արևելյան ափին հիմնադրեց Տուշպա (Տոսպ, Վան) մայրաքաղաքը։ Նա իր հզորուցյան համար ստացել է «մեծ արքա, հզոր արքա, տիեզերքի արքա, արքաների արքա, Նաիրի երկրի արքա» տիտղոսները։

Սարդուրի I-ին հաջորդեց նրա որդի Իշպուինին (Ք․ ա․ մոտ 828-810 թթ․)։ Իշպուինիի օրոք թագավորությանը միացվեց սահմանակից Մանա երկիրը,Արդինի-Մուսասիր քաղաքը։ Վանի թագավորության հզորացման և ողջ Հայաստանի միավորման գործում կարևոր դեր խաղացին Իշպուինի արքայի սկսած և նրա որդի Մենուայի կողմից շարունակված բարեփոխումները։ Հատկապես կարևոր էին ռազմական բարեփոխումները։ Հասարակ ժողովրդից կազմավորված նախկին աշխարհազորը փոխարինվեց արհեստավարժ բանակով։ Անցկացվեց զորքի վերազինում։ Սստեղծվեց ամրոցների մեծ ցանց։ Բացառիկ նշանակություն ուներ կրոնական բարեփոխումը։ Ողջ պետության համար ստեղծվեց միասնական դիցարան։ Կարևոր էր նաև տեղական սեպագրի ստեղծումը։ Այդ բարեփոխումների շնորհիվ երկիրն ամրապնդվեց և ուժեղացավ։

Իշպուինիին հաջորդեց նրա որդ Մենուան (Ք․ ա․ մոտ 810-786 թթ․), ով ավելի հզորացրեց Վանի թագավորությունը։ Վանա լճի արևելքում կառուցվեց 72 կմ երկարությամբ ջրանցք, որը ժողվրդի մեջ հայտնի է «Շամիրամի ջրանցք» անունով։ Վանի թագավորությունը վերածվեց տարածաշրջանի հզոր պետություն։

Առաջադրանք 2

Դիտել ֆիլմերից մեկը պատասխանել հետևյալ հարցադրումներին.

10-15 նախադասությամբ ներկայացրու ինչի մասին էր պատմում ֆիլմը:

Ներկայացրու ամենահետաքրքիր հատվածը:

Հայոց մայրաքաղաքները,Վան

Վանի թագավորություն/ֆիլմ/ ,

Նոյեմբերի 29-դեկտեմբերի 3(6-6, 6-7, 6-8, 6-9 դասարաններ)

Նոյեմբերի 29

Դասարանում

 • Կարդա՛լ «Փորձություն»․ հնդկական հեքիաթը
 • Գրավոր վերլուծե՛լ
 • Ինձ շատ դուր եկան բոլոր կերպարները։ Ճիշտ է, երկրորդ ընկերը այդքան կարողություններ չուներ, բայց այնպես արեց, որ տղան շարունակի իր հետ ընկերություն անել։ Պատմվածքում ինձ շատ դուր եկավ ամուսնու կերպարը։ Նա միշտ պաշտպանում էր տղային,իր կնոջը տալիս ճիշտ պատասխաններ։
 • Անգի՛ր ասել «Անդաստանը» (ովքեր չեն ասել)

Լրացուցիչ աշխատանք

Համացանցից ընտրում եք օտար լեզվով նյութ և թարգմանում հայերեն (կարող եք օգտվել pritchi.ru) կայքից։

Тело отца Чжоу

Китайская притча

Отец Чжоу утонул в море. Его тело нашёл Ли из соседней деревни. Пришёл Чжоу просить Ли отдать тело отца для обряда захоронения. Ли потребовал 100 су за тело. Чжоу не имел100 су, а мог дать только 10 су, которые не устроили Ли.

Чжоу пошёл к совершенномудрому и спросил его

— Я могу дать за тело отца только 10 су, что мне делать?

Тот ответил:

— Тело твоего отца никому кроме тебя не нужно.

Вечером Ли пришёл к совершенномудрому и спросил его:

— Я хочу получить за тело отца Чжоу 100 су. Что мне делать?

Тот ответил:

— Тело отца Чжоу можно получить только у тебя.

ARMENIA-ՀԱՅԵՐԵՆ

Չժոուի հոր մարմինը

Չինական առակ

ՕՑզ Չժուն խեղդվել է ծովում. Նրա մարմինը գտել է Լին մոտակա գյուղից։ Չժուն եկավ խնդրելու Լիին տալ իր հոր մարմինը թաղման արարողությանը: Լին պահանջում էր 100 սուս մեկ մարմնի համար։ Չժուն 100 սուս չուներ, բայց կարող էր տալ միայն 10 սուս, որը չէր սազում Լիին:

Չժուն գնաց կատարյալ իմաստունի մոտ և հարցրեց նրան

-Հորս դիակի համար միայն 10 սուս կարող եմ տալ, ի՞նչ անեմ։

Նա պատասխանեց.

-Քո հոր մարմինը քեզանից բացի ոչ մեկին պետք չէ։

Երեկոյան Լին եկավ կատարյալ իմաստունի մոտ և հարցրեց նրան.

«Ես 100 սուս եմ ուզում Չժոուի հոր դիակի համար: Ինչ պետք է անեմ?

Նա պատասխանեց.

«Չժոյի հոր մարմինը կարելի է ձեռք բերել միայն ձեզանից:

🤩Ինձ շատ դուր եկավ կայքը🤩

 1. Կարդալ և դուրս գրել անհասկանալի բառերը․ բառարանի օգնությամբ բացատրել։
 2. Ինձ համար անծանոթ բառեր չկաին
 3. Ի՞նչ է իսկական ընկերությունը։ Շարադրեք ձեր մտքերը այդ թեմայով։
 4. Իսկական ընկերը պետք է միշտ դժբախտության պահին կիսվի իր ընկերոջ հետ։Ընկերը նաև պետք է ուրախանա քո հաջողություններով ,նաև պետք է ամեն ինչ մի խոսքից հասկանա։Կարողանա գաղտնիք պահել։Պետք է վստահելի լինի։Լինում են պահեր , երբ ոչ-ոք քեզ չի հասկանում,բայց ընկերը միանգամից հասկանում է ։Լավ ընկերը նա չէ , ով ամեն  օր քեզ ճոխ նվերներ է բերում։

Կրկնենք անցածը Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |-4|

բ) |– 50| + |+ 4|

 գ) |– 18| · |– 21|

դ) |21| – |-6|

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–21) և 0, դ) (+3) · (+9) և (+8) · (–7),

բ) (–8) · (+6) և 0, ե) (–14) · (–12) և (–10) · (-4),

գ) (+15) · (–4) և 0, զ) (+2) · (–1) և (–6) · (–31)։ 

3) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20,=-2 դ) (29 – 64) + 23,=-12

բ) –1–20 –8=-29 ե) (–30 – 21) + 56=5 ը)

 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

4) Հաշվեք`

ա) |31| + |27|=58

բ) |44| : |– 4|=11

գ) |– 3| – |– 1|=2

դ) |15| · |– 12|=180

5) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (79 – 45) – 60, գ) (–18 + 6) – 30, 

բ) (–33 –21) + 11, դ) (16 – 33) – 54:

6)  Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական 

օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 )=+5 գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 )=+28

բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 )=-2 դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )=+6

Եթե կախարդական փայտիկ ունենայի

Նոյեմբերի 26

Դասարանում

Ընտրի՛ր վերնագրերից մեկը և ստեղծագործի՛ր.

 • Եթե կախարդական փայտիկ ունենայի
 • Թարս երկիրը
 • Դեղին տերևի ճանապարհորդությունը
 • Զարմանալի անձրևը
 • Վերնագիր` քո ընտրությամբ

Եթե կախարդական փայտիկ ունենայի.

Եթե օրերից մի օր իմ ձեռքում հայտնվեր մի փայտիկ🌟,որը լիներ կախարդական ես կլինեի շատ երջանիկ։Այդ կախարդական փայտիկը ես կօգտագործեի իմ և շատերի կյանքը փոխելու համար։ Կախարդական փայտիկով կլիներ հրաշք,որ պատերազմներ,հիվանդություններ🤒,դժբախտություններ չլիներ։ Կախարդական փայտիկով շատերին երջանիկ կդարձնի։Այնպես կանեի ,որ բոլոր երեխաները ծնողներ ու ընտանիք ունենային ոչ մի երեխա մանկատանը չապրեր,մարդիկ չմահանային հիվանդություններից։Կախարդական փայտիկի օգնությամբ Հայաստանը լիներ ամենաուժեղ երկիրը։Փայտիկը շարժելով հրաշք լիներ ու գերիները վերադառնայի Հայաստան,մեր կորցրած հողերը նորից մեր լիներ։Կարծում եմ շատ լավ կլիներ որ մեր կյանքում լիներ կախարդական փայտիկներ ու բոլորի երազանքները կատարեր։

Համեմատականություններ և նրանց հիմնական հատկությունը։ Դաս 2

Տեսական նյութը կարդա՛ նախորդ դասում։

1. Մի մարմնի զանգվածը 35 կգ է, իսկ մյուսինը՝ 10 կգ։ Մարմինների զանգվածներն արտահայտելով գրամներով՝ կազմե՛ք համապա­տասխան համեմատությունը։

35:10=35000:10000

2. Գտե՛ք տառի թվային արժեքը.

(12/5)/4=3/5

19/3=/18

6/7=(60/7)/10

25:24=12,5:12

3. Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է 16-ի։

8 : 2 = 8 : 64

256 : 16 = 1 : 16

16 : 4 = 4 : 1

Առաջադրանքներ /տանը

4. Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց միջին անդամների ար­տադրյալը 30 է։

30 : 5 = 6 : 30

3 : 3 = 10 : 10

30 : 2 = 15 : 1

5. Ընտրությունների ժամանակ քաղաքի շրջաններից մեկում 54000 ընտրողներից ընտրական տեղամաս են գնացել 32700-ը, իսկ մյուս շրջանում 65000 ընտրողներից գնացել են 41500-ը։ Այդ շրջաններից որո՞ւմ են ընտրողներն ավելի պար­տաճանաչ եղել։

Լուծում.`

ա)54000-32700=21300


բ)65000-41500=23500


գ)23500-21300=2300

6. Սեղանին դրված է ընկույզով լի հինգ փաթեթ։ Փաթեթներում կա ընդամենը 100 ընկույզ։ Առաջին եւ երկրորդ փաթեթներում կա 52 ընկույզ, երկրորդում եւ երրորդում՝ 43, երրորդում եւ չորրորդում՝ 34, չորրորդում եւ հինգերորդում՝ 30։ Քանի՞ ընկույզ կա փաթեթներից ամեն մեկում։

ա)30+52=82

բ)100-82=18=c

գ)34-18=16=d

դ)43-18=25=b

ե)52-25=27=a

զ)30-16=14=y

Համեմատականություններ և նրանց հիմնական հատկությունը

Սահմանում։Երկու հարաբերությունների հավասարությունը կոչվում է համեմատություն։
Թվերի փոխարեն օգտագործելով տառերը՝ համեմատությունները կարելի է գրի առնել հետևյալ կերպ.

Այս գրառումներն ընթերցվում են այսպես. «a-ն բաժանած b-ի հավասար է c-ն բաժանած d-ի», կամ «a-ն հարաբերում է b-ին այնպես, ինչպես c-ն հարաբերում է d-ին»։

a, b, c, d թվերը կոչվում են համեմատության անդամներ։ Նրանցից a-ն և d-ն կոչվում են համեմատության եզրային անդամներ, իսկ b-ն և c-ն՝ միջին անդամներ։

Հաշվի առնելով կոտորակների հավասարության պայմանը` կարող ենք ստանալ համեմատությունների հիմնական հատկությունը։

Հատկություն։ Համեմատության եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է նրա միջին անդամների արտադրյալին.

                               a · d = b · c:

Ճիշտ է նաև հակառակը.

Եթե a, b, c, d թվերն այնպիսին են, որ a · d = b · c, ապա a/bև c/d հարաբերություններն իրար հավասար են, այսինքն` կազմում են համեմատություն։

Նշենք նաև, որ եթե a/b=c/d համեմատության մեջ փոխանակենք եզրային կամ միջին անդամների տեղերը (կամ երկուսինը միաժամանակ), ապա կստացվի նոր համեմատություն.

Այս գրառումներն ընթերցվում են այսպես. «a-ն բաժանած b-ի հավասար է c-ն բաժանած d-ի», կամ «a-ն հարաբերում է b-ին այնպես, ինչպես c-ն հարաբերում է d-ին»։

a, b, c, d թվերը կոչվում են համեմատության անդամներ։ Նրանցից a-ն և d-ն կոչվում են համեմատության եզրային անդամներ, իսկ b-ն և c-ն՝ միջին անդամներ։

Հաշվի առնելով կոտորակների հավասարության պայմանը` կարող ենք ստանալ համեմատությունների հիմնական հատկությունը։

Հատկություն։ Համեմատության եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է նրա միջին անդամների արտադրյալին.

                               a · d = b · c:

Ճիշտ է նաև հակառակը.

Եթե a, b, c, d թվերն այնպիսին են, որ a · d = b · c, ապա a/bև c/d հարաբերություններն իրար հավասար են, այսինքն` կազմում են համեմատություն։

Նշենք նաև, որ եթե a/b=c/d համեմատության մեջ փոխանակենք եզրային կամ միջին անդամների տեղերը (կամ երկուսինը միաժամանակ), ապա կստացվի նոր համեմատություն.

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Գրի՛ առեք համեմատությունը.

ա) 6-ը հարաբերում է 5-ին այնպես, ինչպես 2-ը հարաբերում է 5/3-ին,

6:5=2:5/3

բ) 1-ը հարաբերում է 100-ին այնպես, ինչպես 10-ը հարաբերում է 1000-ին։

1:100=10:1000

գ) 63-ը հարաբերում է 49-ին այնպես, ինչպես 45-ը հարաբերում է 35-ին:

63:49=45:35

2) Փոխանակելով համեմատության միջին և եզրային անդամների

տեղերը` կազմե՛ք երեք նոր համեմատություն.

ա) 3 : 5 = 21 : 35

5:3=35:21

3:21=5:35

21:3=35:5

բ) 52 : 39 = 60 : 45

52:60=39:45

60:52=45:39

39:45=52:60

Բնագիտություն 22.11.2021

Դասարանական 1

Նոր թեմա

1.Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի։

Ջերմության էներգիա, էլեկտրական էներգիա, քամու մեխանիկական էներգիա և այլն։

2. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում էլեկտրական էներգիան։

Էլեկտրական էներգիան օգտագործվում է, որպեսզի մենք կարողանանք միացնել համակարգիչ, հեռախոս, պլանշետ և այլն

3. Ի՞նչ գիտեք ատոմային (միջուկային) էներգիայի մասին։

Ես գիտեմ, որ ատոմային էնեգիայից ատոմակայանի օգնությամբ կարել է ստանալ էլեկտրական էներգիա։

4. Էլեկտրական էներգիայի ի՞նչ փոխակերպումներ են ձեզ հայտնի։

Էլեկտրական էներգիան ստացվում է թափվող ջրի մեխանիկական էներգիայի շնորհիվ:

5. Թվարկե՛ք մի քանի վառելանյութեր եւ բերե՛ք ջերմային (ներքին) էներ­
գիայի օգտագործման օրինակներ։

Քարածուխ, բենզին, խայտ և տորֆ:

6. Բերե՛ք էներգիայի՝ մի մարմնից մյուսին հաղորդվելու օրինակներ։

Փայտը վառելիս նա դառնում է մոխիր: