Ամփոփում

Բլոգումդ ամփոփի՛ր 3-րդ ուսումնական շրջանը (մինչև մայիսի 30-ը)

Օգնող-օժանդակող կետեր.

Ուսումնական 3-րդ շրջանի ընթացքում (փետրվարի 1-մայիսի 27)  մայրենիից իրականացրել ենք հետևյալ նախագծերը՝

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2019/03/06/%d5%b2%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%ab%d5%b7%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2021/05/11/%d5%b2-%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6-2/

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2021/05/05/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b0%d5%b8%d5%be%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d5%bd-%d5%a9%d5%b8/

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2021/04/28/%d5%b2%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%a5%d5%bf-%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%ac%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a8/

Այս կետերը սովորողներին կօգնեն-կհուշեն իրենց բլոգներում գտնել համապատասխան նախագծերին իրենց մասնակցությունը և դնել հղումներրը պատումների  մեջ: