Սեպտեմբերյան տրամաբանական թերթիկներ

Հոկտեմբերի 18-22

1․ Հեծանվորդը անցավ ճանապարհի 3/4 մասը։ Ճանապարհի ո՞ր տոկոսը մնաց անցնելու։

  • 4/4-3/4=1/4
  • 100:4=25%
  • ¼=25%

2․ 2սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար անհրաժեշտ է 12 գրամ ներկ։ Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ 6 սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար։

  • S1=6×4=24գ
  • S2=4×36=144գ

3․ Գտնե՛լ 15⋅25⋅35⋅45⋅⋯⋅95−16⋅26⋅36⋅46⋅⋯⋅96 արտահայտության արժեքի վերջին թվանշանը:

1

4․ Հինգ հաջորդական թվերի գումարը հավասար է 109-ի։ Գտնել այդ թվերը:

20+21+22+23+24=110

5․ Մեքենան,որի արագությունը 45կմ/ժ է,իրարից հավասարաչափ հեռացված 4 էլեկտրասյունների կողքով անցնում է 15ր-ում:Որքա՞ն է ճանապարհի ամբողջ երկարությունը,եթե այդ մեքենայի ուղևորը ամբողջ ճանապարհին հաշվել է 13 հատ էլեկտրասյուն:

  • 15:4=3,75 ր (անցնում է 1էլեկտրասյունը )
  • 45: 60=0,75կմ/ր
  • 13×3,75=48,75ր
  • 48,75:0,75=65կմ

Քուիզ խաղ՝ ՏՈԿՈՍՆԵՐ