Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում-հաշվետվություն. սեպտեմբերից դեկտեմբեր

Ես սովորում եմ Հյուսիսային դպրոցի 5֊2 դասարանում: Հիմա ներկայացնում եմ ուսումնական առաջին շրջանի իմ հաշվետվությունը։Իմ ուսումնական առաջին շրջանը անցել է շա՜տ հետաքրքիր և բազմաբովանդակ։

Մայրենիի առարկայից ծանոթացել ենք շա՜տ հեղինակների,պատմվացքների,առակների հետ։Սա իմ <<Մայրենի>> բաժինն է֊https://danielhovsepyan.wordpress.com/category/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab/

Կատարել եմ <<Ուսումնական ամառ 2020>> նախագիծը֊https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/09/17/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a4%d5%b6%d5%a5%d6%80/

Ամառային արձակուդներին ընթերցել եմ շատ գրքեր ։Կատարել եմ <<Ամառային աշխատանք>> հանձնարարությունը֊https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/08/15/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/

Գիտելիքի օրվան նվիրված այցելել եմ Տիգրան մեծի զբոսայգի այնուհետև գրախանութ որպեսզի գիրք գնեմ և նվիրեմ֊https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/09/01/%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-1-%d5%ab%d5%b6%d5%9d-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%ac%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%a5%d5%ac-%d5%a5/

Իմ Ստեղծագործական աշխատանքներ

Աշուն օր ստեղծագործական աշխատանք֊https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/09/30/%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d6%85%d6%80-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով֊https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/13/%d5%ac%d5%a1%d5%be-%d5%a7-%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%80-%d5%a1%d5%b9%d6%84%d5%b8%d5%be-%d6%84%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%80-%d5%b4%d5%bf%d6%84%d5%b8%d5%be/

Ինձ համար ամենաթանկ բանը

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/18/%d5%ab%d5%b6%d5%b1-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%a9%d5%a1%d5%b6%d5%af-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a8/

Ամենապիտանի բանը֊https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/16/%d5%a1%d5%be-%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6/

Մեր տարբերվող կրթահամալիրը

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/23/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%be%d5%b8%d5%b2-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%80%d5%a8/

Աշուն օր

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/09/30/%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d6%85%d6%80-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/

Աշունը անտառում

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/30/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%b8-%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d6%89%d5%aa%d5%a1%d5%b5%d5%bc%d5%ab%d6%81-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%a7-%d5%af%d5%a1%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4/

Մի գիշեր անտառում

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/05/%d5%b4%d5%ab-%d5%a3%d5%ab%d5%b7%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%b4/

Փաթիլը

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/11/%d5%ac%d6%87%d5%b8%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%b0%d5%b6%d5%b8%d6%82%d6%80-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%ab%d5%ac%d5%a8/

Այժմ կներկայացնեմ <<ուսումնական աշուն նախագիծը>>։

Ես կարդացել Էմ ՅՈՀԱՆՆԱ ՍՊԱՅՐԻ <<Հայդի>> գիրքը

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/07/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Սաhյանական։ (Համո Սահյան) նախագծերին քո մասնակցել եմ հաճույքով և սիրով https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/07/%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9/

Ավետիք Իսահակյան

Արևի մոտ

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/06/%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%ab-%d5%b4%d5%b8%d5%bf-%d5%a1%d5%be-%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6/

Այդ ոչինչը ես եմ

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/30/%d5%a1%d5%be-%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b5%d5%a4-%d5%b8%d5%b9%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%a8-%d5%a5%d5%bd-%d5%a5%d5%b4/

Գայլն ու սոխակը

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/26/%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%ab%d6%84-%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d5%bd%d5%b8%d5%ad%d5%a1%d5%af%d5%a8/

«Կյանքից թանկ բանը»

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/19/%d5%a1%d5%be%e2%80%a4-%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab%d6%81-%d5%a9%d5%a1%d5%b6%d5%af-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a8/

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/23/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-23-11-2020/

Ամենապիտանի բանը

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/13/%d5%a1%d5%be-%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a8/

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/16/%d5%a1%d5%be-%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6/

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/17/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-13/

Մայրենիի ֆլեշմոբներից մասնակցել եմ բոլորին։

Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն»

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/23/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%be%d5%b8%d5%b2-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%80%d5%a8/

Սեբաստացիական հանելուկներ

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/22/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80/

Գրաբարի օրեր 

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/16/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d6%83%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d6%89-%d5%ab%d6%82/

Բոլոր նախագծերնել լավն էին բայց ինձ ամենաշատը դուր է եկել ուսումնական ձմեռ նախագիծը։

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/01/%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d6%89-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%ab%d5%ac/

Այս ուսումնական տարին ճիշտ է սկսվեց մի փոքր առանձնահատուկ,քանի որ սեպտեմբեր հոկտեմբեր գնացինք դպրոց այնուհետև անցանք հեռավար ուսուցման Covid-19պատճառով սակայն ես դժվարություններ չեմ ունեցել իմ ուսուցիչների շնորհիվ։

☆Բնագիտություն☆

Բնագիտություն առարկայից անցել ենք շատ հետաքրքիր թեմաներ Երկրի, մոլորակի,քիմիական տարրերի,հրաբուխերի,երկրաշարժների,բույսերի,երկրակեղևի և շատ հետաքրքիր թեմաների մասին։Ձեռք եմ բերել շատ կարևոր տեղեկություններ։Ինձ համար շատ հետաքրքիր առարկա է <<Բնագիտություն>>առարկան։Բոլոր դասերին և առաջադրանքներին մասնակցում եմ մեծ՜ սիրով ու հաճույքով։

<<Բնագիտություն>>առարկայի հղումը֊https://danielhovsepyan.wordpress.com/category/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ նախագծիդ հղումը։

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/26/5-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%b6%d5%a4%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6%d6%89/

Տեղադրի՛ր «Ուսումնական աշուն 2020» նախագծիդ հղումը

Տեղեկություն սև վարդի մասին։

Կար ժամանակ ,երբ Երկինքն ու Երկիրը միասին էին ապրում..Մարդիկ և աստղերը….Այդ երկու ժողովուրդները ապրում էին հաշտ ու խաղաղ :Երկրի արքան մի չքնաղ աղջիկ ուներ… Ամեն գիշեր նա բացում էր պատուհանն ու անհամբեր նայում երկնքին … Պայմանավորված ժամին երկնքից նրա մոտ էր իջնում շատ գեղեցիկ մի Աստղիկ…Նրանք սիրում էին միմյանց…Աստղիկը ոգեշնչված պատմում էր երկնքի վայելչագեղությունից ու հրաշալիքներից …Խոսում հավերժական սիրո և հավատարմության մասին , իսկ աղջիկը հափշտակված լսում էր նրան…Հետո լուռ, անթարթ հայացքով նայում էին միմյանց աչքերի մեջ … ու դա էլ բավական էր երջանիկ զգալու համար…))) Դրանք նրանց քնքուշ սիրո ամենագեղեցիկ պահերն էին …. Բայց եղավ այնպես ,որ մարդկանց մեջ հայտնվեց չարությունը…Նրանք սկսեցին վնասել աստղերին …Երկնքի արքան վերցրեց իր հպատակներին ու բաժանվեց Երկրից … Գնաց ,հեռացավ վեր ,շատ վեր… Չդիմացավ աղջիկը բաժանման ցավին … Սիրուց,կարոտից ու սպասումից նա վերածվեց տխրադեմ վարդի ,որի թերթերը թախիծի ու տրտմության գույն ստացան …Գիշերային երկնքի թավշե գույնն էր դա … Արքայադուստրը այնքան մաքուր ու գեղեցիկ էր սրտով ,որ Աստղը որոշեց չթողել նրան …Վերադարձավ երկիր կարապի տեսքով …ու կարոտած գրկեց սիրելի վարդին… Ծաղկի փշերը անզգուշաբար ծակոտեցին կարապի թևերը քնքուշ …Միայն առավոտյան նկատեցին,որ վարդը փոխել է իր տխուր գույնը…Նա ալ կարմիր էր դարձել … Գեղեցիկ, Ճշմարիտ ու Լուսավոր Սիրո գույնն էր ստացել … Նրանք երջանիկ էին .. Աննկատ անցավ ամառը…Մոտ էր աշունը…..Երկուսն էլ գիտեին ,որ մոտ է բաժանումը…Սակայն ,գիտեին,որ սիրում են միմյանց ,որ հարկավոր են մեկմեկու …Կանցնի ձմեռը դաժան ու նորից կգա գարուն …Անպայման կվերադառնա կարապը, և նրանք կրկին միասին կլինեն….. Ձմեռն անցավ …Գարուն եկավ …Ծաղկեց վարդը… Հավատարմորեն սպասում էր նա իր սիրելիի վերադարձին….Անցնում էին օրերը…չկար կարապը …չէր վերադառնում… Մի օր էլ մեղմ զեփյուռը տխուր գույժ բերեց…Շշնջաց Վարդին ,որ զուր է սպասում …Չկա այլևս նրա կարապը ճերմակաթև … Անդարմանելի էր վիշտը վարդի … և նորից քնքուշ թերթերը նրա դարձան, ինչպես սև գիշեր … Այդ օրվանից միայնակ , տխուր ,սգավոր Վարդը դարձավ թախիծի ու տխրության խորհրդանիշ …նրա թփին նույնիսկ սոխակը չէր համարձակվում նստել ու երգեր երգել… Իրականում բնության մեջ ամբողջովին սև վարդեր գոյություն չունեն ,որովհետև վարդերի գենոտիպի մեջ չկան սև գույնի համար պատասխանատու պիգմենտային գեներ…Սև վարդի տեսակները պարզապես չափազանց մուգ կարմիր են լինում ,մի թեթև սևին մոտ գունավորմամբ…ինչպես օրինակ Սև Մագիան ,Սև Նեֆրիտը,Սև Արքայազնը(սրանք սև վարդերի տեսակներ են): Իսկ սև վարդ կարելի է ստանալ շատ հեշտ…)))) Պարզապես հարկավոր է մի գիշեր սպիտակ վարդը թողնել սև ներկանյութով բացված ջրի մեջ…. կսևանա…կդառնա սև վարդ …))))

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/09/01/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%ac%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d6%85%d6%80/

Թափոնից պատրաստել եմ ամանորյա խաղալիք

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/15/%d5%a9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d6%81-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%84-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%ac/

Բնագիտական փորձերիդ հղումը

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/01/18/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%nb1/

Ծառատունկ, ծաղկատունկ նախագծիդ հղումը։

Ես դասերս անցկացնում եմ online դրա պատճառով ծառատունկ,ծախկատունկ նախագծի ժամանակ դպրոցում չէմ եղել և մենքել բակ չունենք դրա համար տեղեկություն եմ գրեմ սև վարդի մասին։

Իմ բույս, իմ կենդանի նախագծիդ հղումը։

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/29/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%ab%d5%b4-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6/

Բնագիտության ֆլեշմոբերին քո մասնակցությունը.նշիր՝ որ ամիսների ֆլեշմոբին ես մասնակցել:

Ես առանձնապես բոլորին մասնակցել եմ բացի սեպտեմբեր ամսի ֆլեշմոբից։

Առանձնացրո՛ւ սեպտեմբերից դեկտեմբերի այն նախագիծը(նախագծերը), որն ամենաշատն է քեզ դուր եկել:

Ինձ դուր է եկել իմ բույս,իմ կենդանի նախագիծը։❤

☆Մաթեմատիկա☆

Մաթեմատիկա առարկայից անցել ենք շատ հետաքրքիր առաջադրանքներ,խնդիրներ,սովորել ենք աշխատել Geogebra ծրագրով։Այժմ կներկայացնեմ մեր ուսումնասիրած թեմաները։

Ահա իմ մաթեմատիկա բաժնի հղումը֊https://danielhovsepyan.wordpress.com/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%ab%d5%af%d5%a1/

Հաշիվ և թիվ,Բնական թվեր

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/09/29/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-34/

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/09/30/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-35/

Բնական թվերի բաշխման օրենք

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/09/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-37/

Բնական թվերի գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/06/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-36/

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/08/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a9%d5%be%d5%a5%d6%80-%d5%a2%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6/

Բնական թվերի գումարման հաշվեկանունը

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/15/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84-17-%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a9%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1/

<<Կոմիտասի օրեր>> նախագիծ

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/09/27/%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80/

Մնացորդով բաժանում

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/15/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84-17-%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a9%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1/

Երկարության չափման միավորները

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/29/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-38/

Տեքստային խնդիրներ 2

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/30/%d5%bf%d5%a5%d6%84%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%802/

<<Սեբաստացու օրեր,կրթահամալիրի տոն>>

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/10/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-9-13-%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84/

Ուղիղ,հատված և ճառագայթ բեկյալ,բեկյալ գծի երկարություն

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/13/%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%ab%d5%b2%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d6%87-%d5%b3%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%a9-%d5%a2%d5%a5%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%ac%d5%a2%d5%a5%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%ac/

Շրջանագիծ և շրջան Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/18/%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d6%87-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%87-%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab/

Օրինաչափություն

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/24/%d6%85%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Անկյուններ և նրանց չափումը

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/27/%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d6%87-%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8/

Ուղղանկյուն

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/01/%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%89%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%87-%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1/

Ուղղանկյունանիստ

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/02/%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%bf-2-12-2020/

Ծավալ,ծացալի չափման միավորները

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/08/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-39/

Ուղղանկյունանիստի ծավալ

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/10/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84-47/

Մաթեմատիկական տոնական թվեր

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/16/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a9%d5%be%d5%a5%d6%80/

Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ Պարապունք 48

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/16/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84-48-51-%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-14-18/

Սրանք իմ աշխատանքների հղումներն էին։

Մանակցել եմ մաթեմատիկայի ֆլեշմոբերին։

Ինձ համար ուսմնակա առաջին շրջանը շատ հետաքրքիր էր։

☆Անգլերեն English☆

Առաջին ուսումնական շրջանում անգլերեն առարկայից մենք անցել ենք շատ թարգմանչական նյութեր, կատարել ենք ընթերցանություն,ունեցել ենք նախագծեր և կատարել ենք շատ առաջադրանքներ։

Ահա իմ անգլերեն բաժնի հղումը

https://danielhovsepyan.wordpress.com/category/english/

<<Dialogues>>ընտանեկան նախագիծ

<<About me>>նախագիծ֊https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/09/17/english-9/

Հոկտեմբերի 7

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/07/english-10/

My friend

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/22/my-friend/

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/23/my-friend-2/

Հոկտեմբերի 28

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/28/english-11/

Dadivank

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/19/dadivank-%d5%a4%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%be%d5%a1%d5%b6%d6%84/

Կենդանիների խանութ։ The pet store

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/27/%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d6%89-the-pet-store/

My school

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/30/my-school/

Նոյեմբերի 30 առաջադրանք

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/30/english-12/

English Present simple

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/07/english-present-simple/

English 9.12.2020 present simple ex 2-8

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/16/english-9-12-2020-present-simple-ex-2-8/

English presehttps://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/17/english-13/nt simple ex 8-10

Ինձ դուր եկած նախագիծը <<My friend>> Նախագիծն է։Այս ուսումնական շրջանում ինձ դուր եկավ նաև անգլերենի խաղային առաջադրանքները։

☆Ռուսերեն Русский язык☆

Ռուսերենից կարդացել ենք հետաքրքիր պատմություններ,հեքիաթներ,կատարել ենք առաջադրանքներ,անցել ենք բայեր,ածանցներ ունեցել ենք նախագծեր։

Ահա իմ <<ռուսերեն>> բաժնի հղումը https://danielhovsepyan.wordpress.com/category/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8/

Как я провёл лето

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/09/16/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%91%d0%bb-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be/

Как Слон ходил в гости к Ёжику

(Задание 1-3)

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/09/24/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba-%d1%91%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d1%83/

Чтение и разбор текста:

Почему у жирафа длинная шея?

Дополнитьелное задание 1-2

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/01/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-12/

Моя семья – это семь «Я»

Послетекстовые задания

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/08/%d0%bc%d0%be%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c-%d1%8f/

Прочитайте рассказ В. Ю. Драгунского «Главные рек>>

Ответи и вопроси

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/23/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%b2-%d1%8e-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3/

Сказка о чудесном дереве

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/12/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5/

Сказка о чудесном дереве

Задание 1-3

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/12/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5/

Акула — Толстой Л.Н.

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/21/%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bb-%d0%bd/

Прояви заботу: мое имя Арцах!

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/22/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%83-%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d1%8f-%d0%b0%d1%80%d1%86%d0%b0%d1%85/

23-27 ноября 2020 Русский язык

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/23/23-27-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2020-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba/

Русский Язык 30.11-04.12

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/30/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-13/

Русский Язык урок 2

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/10/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-14/

Русский Язык урок 1

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/16/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-15/

☆Երգ☆

Երգից այս առաջին ուսումնական շրջանում ծանոթացել ենք շատ երգերի հետ և դրանք երգել ընդանուր պարապունքին և մեդիաուրբաթում։Կատարել ենք նաև ուժախաղեր,պարեր և այլն։

Ահա իմ <<երգի>> բաժինը֊https://danielhovsepyan.wordpress.com/category/%d5%a5%d6%80%d5%a3/

Բարեկենդան

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/03/04/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6/

Մեր ընտանիքի ավանդույթները

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/03/18/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/

«Մանկության խաղեր՝ 1+1» ընտանեկան  նախագիծ

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/03/18/%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80%d5%9d-11-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6/

Երգ։《Ընտանեկան նվագախումբ》նախագիծ։Ուրախ թմբկահարը

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/04/18/%d5%a5%d6%80%d5%a3%d6%89%e3%80%8a%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a2%e3%80%8b%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/

Ուժախաղ

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/30/%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%b2/

☆Հայրենագիտություն☆

Հայրենագիտությունից այս առաջին ուսումնական շրջանում ծանոթացել ենք շատ հայրենագիտական նյութերի հետ եկեղեցիների,հայոց մայրաքաղաքների և պատմական վայրերի մասին և իհարկե գնացել ենք ճանփորդության։

Ահա իմ <<հայրենագիտություն>> առարկայի հղումը֊https://danielhovsepyan.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Իմ քաղաքի մասին

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/06/15/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%89-%d5%ab%d5%b4-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/

Իմ հերոսը

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/12/%d5%ab%d5%b4-%d5%b0%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%bd%d5%a8/

Հայկական հեթանոսական աստվածներ

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/10/19/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a5%d5%a9%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%bd%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d5%ae%d5%be%d5%a1%d6%81%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80/

Ազգանվան կազմությունը Հայաստանում

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/17/%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/

Կարմիր բլուր հնավայր (թեյշեբանի)

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/11/28/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%ab%d6%80-%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%b0%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d6%80-%d5%a9%d5%a5%d5%b5%d5%b7%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%ab%d5%b6%d5%ab/

Տիգրանակերտ

https://danielhovsepyan.wordpress.com/2020/12/01/%d5%bf%d5%ab%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%bf/