Երրորդ ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան- Դանիել Հովսեփյան 5-2դաս.
Ընտրությամբ խումբ-կինո-ֆոտո
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/-չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/-
չեմ օգտվում
Լրացուցիչ կրթություն-
/դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/- Դպրոցից դուրս պարապում եմ կարատե