Դասարանական 2

ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ:

  1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում վառելանյութեր:
  2. Վառելանյութերը նրանք են որոնք կարողանում են ինչ որ կերպ այրում ստեղծեն։
  3. Թվարկե՛ք պինդ, հեղուկ եւ զազային վառելանյութերի տեսակներ:
  4. Պինդ վառելանյութ է համարվում փայտը,հեղուկ վառելանյութ է համարվում է բենզինը,իսկ գազային վառելանյութ է համարվում մեթանը։
  5. 3. Ի՞նչ նյութեր են առաջանում վառելանյութերի այրման հետեւանքով:
  6. Փայտը այրվելուց հետո առաջանում է ածուխ,իսկ բենզինից հետո անջատվում է ածխաթթու գազը։
    4. Ի՞նչ է վառելանյութի ջերմարար ունակությունը:
  7. Ջերմարար ունակությունը այն է որ կարող է այման ընթացքում վառվել,բայց հետո անջատվի ջերմությունը։
  8. 5. Ո՞րն է ածխածին պարունակող վառելանյութերի վտանգը բնության համար:

Co2 գազը վտանգավոր է բնության համար,բայց մենք փոխարենը տնկում ենք ծառեր։