Կոորդինատային հարթություն

Կառուցի՛ր պատկերները կոորդինատային առանցքի վրա։
Աշխատելու ենք GeoGebra ծրագրով։

ա․  (-9;-4), (-8;1), (-4;4), (-2;6), (-1,3), (1;1), (3;-3), (4;-5), (6;-5), (6;-3), (6;4), (7;6), (5;6), (4;5), (6;4);

բ․  (-12;1), (-5;3), (0;2), (4;1), (6;-3), (13;-2), (13;3), (4;1);

գ․  (-6;0); (-3;2); (2;4);(0;2); (4;1); (6;0); (9;3); (8;0); (3;- 3); (6;0); (4;-1); (0;-2); (1;-3); (-3;-2); (-6;0);  աչքը՝ (-4;0);

դ․  (-3;3); (0;6); (0;9); (-2;17); (-2;13); (-3;14); (-3;10); (-4;13); (-6;9); (-6;6); (-3;3); 2. (-3;3); (-3;-3); (2;2); (-2;-6); (-3;-11); (-3;-13); (-3;-11); (-5;-5); (-3;-3);

ե․  (0;14); (2;11); (1;11); (3;9); (1;9); (4; 6); (2;6); (5;3); (1;3); (1;2); (-1;2); (-1;3); (-5;3); (-2;6); (-4;6); (-1;9); (-3;9); (-1;11); (-2;11); (0;14);

զ․  (-5;3); (10;3); (5;0); (-2;0); (-5;3); 2. (-2:3); (2;10); (5;3); 3. (-2;3); (2;13); (4;13); (3;12); (4;11); (2;11);

ABOUT THE BIBLE`S VIEWPOINT

Իմաստուն և աղքատ մարդը ծույլ որդիներ ուներ: Մահվան պահին նա կանչեց որդիներին և ասաց. «Դու ինձ հետ կլինես Դրախտում»:

“O my children, my ancestors have buried a lot of treasure in our vineyard, and I will not show you its place. That treasure will be found by someone who works hard and digs deeply.

«Օ իմ երեխաներ, իմ նախնիները շատ գանձեր են թաղել մեր խաղողի այգում, և դրա տեղը: Այդ գանձը կգտնի մեկը, ով շատ է աշխատում և խորը փորում:

And after his father’s death, the sons began to work with great zeal, and they drove deeply because each one worked to find the treasure.

Եվ հոր մահից հետո,որդիները սկսեցին աշխատելև նրանք փորում էին շատ խորը, որովհետև յուրաքանչյուրը աշխատում էր իր գանձը գտնելու համար:

And the vineyard began to grow and grow stronger, and it gave them abundant crops and enriched them with treasures.

Իմաստուն և աղքատ մարդը ծույլ որդիներ ուներ: Մահվան պահին նա կանչեց որդիներին և ասաց. «Դու ինձ հետ կլինես Դրախտում»:

“O my children, my ancestors have buried a lot of treasure in our vineyard, and I will not show you its place. That treasure will be found by someone who works hard and digs deeply.

«Օ իմ երեխաներ, իմ նախնիները շատ գանձեր են թաղել մեր խաղողի այգում, և դրա տեղը: Այդ գանձը կգտնի մեկը, ով շատ է աշխատում և խորը փորում:

And after his father’s death, the sons began to work with great zeal, and they drove deeply because each one worked to find the treasure.

Եվ հոր մահից հետո,որդիները սկսեցին աշխատելև նրանք փորում էին շատ խորը, որովհետև յուրաքանչյուրը աշխատում էր իր գանձը գտնելու համար:

And the vineyard began to grow and grow stronger, and it gave them abundant crops and enriched them with treasures.

Իմաստուն և աղքատ մարդը ծույլ որդիներ ուներ: Մահվան պահին նա կանչեց որդիներին և ասաց. «Դու ինձ հետ կլինես Դրախտում»:

“O my children, my ancestors have buried a lot of treasure in our vineyard, and I will not show you its place. That treasure will be found by someone who works hard and digs deeply.

«Օ իմ երեխաներ, իմ նախնիները շատ գանձեր են թաղել մեր խաղողի այգում, և դրա տեղը: Այդ գանձը կգտնի մեկը, ով շատ է աշխատում և խորը փորում:

And after his father’s death, the sons began to work with great zeal, and they drove deeply because each one worked to find the treasure.

Եվ հոր մահից հետո,որդիները սկսեցին աշխատելև նրանք փորում էին շատ խորը, որովհետև յուրաքանչյուրը աշխատում էր իր գանձը գտնելու համար:

And the vineyard began to grow and grow stronger, and it gave them abundant crops and enriched them with treasures.

A wise and poor man had lazy sons. At the time of his death, he called his sons and said: “You will be with me in Paradise. “

Իմաստուն և աղքատ մարդը ծույլ որդիներ ուներ: Մահվան պահին նա կանչեց որդիներին և ասաց. «Դու ինձ հետ կլինես Դրախտում»:

“O my children, my ancestors have buried a lot of treasure in our vineyard, and I will not show you its place. That treasure will be found by someone who works hard and digs deeply.

«Օ իմ երեխաներ, իմ նախնիները շատ գանձեր են թաղել մեր խաղողի այգում, և դրա տեղը: Այդ գանձը կգտնի մեկը, ով շատ է աշխատում և խորը փորում:

And after his father’s death, the sons began to work with great zeal, and they drove deeply because each one worked to find the treasure.

Եվ հոր մահից հետո,որդիները սկսեցին աշխատելև նրանք փորում էին շատ խորը, որովհետև յուրաքանչյուրը աշխատում էր իր գանձը գտնելու համար:

And the vineyard began to grow and grow stronger, and it gave them abundant crops and enriched them with treasures.

ABOUT THE BIBLE’S VIEWPOINT

A wise and poor man had lazy sons. At the time of his death, he called his sons and said: “You will be with me in Paradise. “

Իմաստուն և աղքատ մարդը ծույլ որդիներ ուներ: Մահվան պահին նա կանչեց որդիներին և ասաց. «Դու ինձ հետ կլինես Դրախտում»:

“O my children, my ancestors have buried a lot of treasure in our vineyard, and I will not show you its place. That treasure will be found by someone who works hard and digs deeply.

«Օ իմ երեխաներ, իմ նախնիները շատ գանձեր են թաղել մեր խաղողի այգում, և դրա տեղը: Այդ գանձը կգտնի մեկը, ով շատ է աշխատում և խորը փորում:

And after his father’s death, the sons began to work with great zeal, and they drove deeply because each one worked to find the treasure.

Եվ հոր մահից հետո,որդիները սկսեցին աշխատելև նրանք փորում էին շատ խորը, որովհետև յուրաքանչյուրը աշխատում էր իր գանձը գտնելու համար:

And the vineyard began to grow and grow stronger, and it gave them abundant crops and enriched them with treasures.