Հոկտեմբերի 4-8

Տնային

Սովորե՛լ

Նախագծային աշխատանք`նյութերի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում

Օգտվելով հետևյալ սխեմայից բնութագրեք հետևյալ նյութերի` երկաթի,արծաթի,ոսկու, ջրի,կերակրի աղի,պղնձի,կավճի,ալյումինի,պղնձարջասպի , ածխաթթու գազի , շաքարի, էթիլ սպիրտի, քացախաթթվի, ացետոնի ֆիզիկական հատկությունները և ֆիզիոլոգիական ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմների վրա:

Աղյուսակի սյունակում գրանցե՛ք տեղեկություն նյութի հոտի մասին: Ձեռքի թեթև շարժումով նյութի մակերեսից օդն ուղղեք ձեր կողմը և որոշե՛ք հոտ ունի՞արդյոք նյութ: