Գործնական քերականություն

  1. Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր ական կամ ային ածանցներով:

Օրինակ՝

մանուկ — մանկական

Լեռն, քաղաք, անձրև, բարեկամ, շուն, անձ(ն), զինվոր, ցամաք, ծնունդ, տուն, անապատ, դև, դյուցազն, աղաչ(ել), հրեշտակ, ստրուկ, պետ, տոհմ, հանրապետ(ություն), խորհուրդ:

Լեռն-Լեռնային

Քաղաք-Քաղաքական

Անձրև-Անձրևային

Բարեկամ-Բարեկամական

Շուն-Շնական

Անձ-Անձնական

Զինվոր-Զինվորական

Ցամաք-Ցաամաքային

Ծնունդ-Ծննդական

Տուն-Տնական

Անապատ-Անապատային

Դև-Դիվային

Դյութազն-Դյւթազնական

Աղաչել-Աղաչանք

Հրեշտակ-Հրեշտակային

Ստրուկ-Ստրկական

Պետ-Պետական

Տոհմ-Տոհմական

Հանրապետ-Հանրապետական

Խորհուրդ-Խորհրդական

Զարդասեղանին ինչե՞ր էին դրված: (Սանր, սանրել)

2. Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր հարցում արտահայտող բառի փոխարեն:

Թե մազերը սանր աներ ու լվացվեր, կտեսնեիք, որ սիրուն երեխա է: (Սանր, սանրել)

Նվերը մի գեղեցիկ սանր էր: (Սանր, սանրել)

Նա մի շատ բարի կախարդ էր: (Կախարդել, կախարդ)

Եթե իրոք կախարդանք աներ, մուկ կդառնայիր: (Կախարդել, կախարդ)

Եկողն ամենաչար կախարդն էր: (Կախարդել, կախարդ)

Հավաքվեցին չար ու բարի կախարդները: (Կախարդել, կախարդ)

Պատին մի աղջկա նկար էր կախված: (Նկարել, նկար)

Սիրով որ նկար աներ, նկարը սիրուն կստացվեր: (Նկարել, նկար)

3. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Սևանա լճի խնդիրն այսօր հուզում է յուրաքանչյուր քաղաքակիրդ մարդու: Սևանի ջրի մակարդակը տասնյակ տարիների ընդացքում իջել է: Ջրի կորստի հետ առնչվում են մի շարք այլ էական հարկեր: Առանձին ուշադրության է արժանի ջրավազանի կենդական աշխարհի պահպանության խդիրը:

4. Յուրաքանչյուր շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր: Նշի՛ր, թե ի՞նչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Օրինակ՝

զգույշ + անալ — զգուշանալ (ույ-ը դարձել է ու):

Ա. Բազում, ամուր, բույր, կապույտ, բույս, ողջույն, որդի, ոսկի.

Բ. -պատիկ, -անալ, -ավետ, -ական, ակ, յա:

Բազմապատիկ,ամրանալ,բուրավետ,կապուտակ,բուսական,որդյակ,ոսկյա։

Սեպտեմբերի 27-ից -հոկտեմբերի 1


Տնային 1

Սովորի՛ր

  • Ո՞ր ռեակցիաներն են կոչվում քայքայման ռեակցիա: Ներկայացրե՛ք օրինակ
  • Քայքայման ռեակցիաներն կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ընթացքում նյութը քայքայվում է և սացվում է նոր նյութ: Օրինակ՝ ջուրը տաքացնելիս ստացվում է թթվածին ու ջրածին:
  • Ներկայացրե՛ք շատ արագ եւ շատ դանդաղ ընթացող ռեակցիաների օրինակներ:

Օրինակ պլաստիկի քայքայումը, որը տևում է հարյուրավոր տարիներ:

Երբ շատ քիչ բենզինը վառել ոխիրւրեմն դա քիմիական և արագ ռեակցիա էԼ

3. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է
ջրածնի եւ թթվածնի։ Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։

2500 աստիճան C-ի ժամանակ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։Այդ ժամանակ տեղի է ունենում քայքայման ռեակցիա։

Դասարանական 1

Նախագիծ՝ բնագիտական փորձեր.

Շաքարի հալում

Մագնեզիումի և թթվածնի ռեակցիան

Ամոնիումի բիքռոմատի քայքայում

Երկաթի և ծծմբի միացման ռեակցիան

Տնային 2

Փորձի՛ր պատմել նկարը:

Ի՞նչ երևույթներ ես տեսնում նկարում:

This image has an empty alt attribute; its file name is 4ba65f95-49f8-4602-9a43-72228a218c3f.jpeg

Դասարանական 2

Բերվածներից որո՞նք են միացման ,որո՞նք  քայքայման ռեակցիաներ.
ա) C + O2 =CO2

բ) CH4 =H2 + C

գ) H2 + S = H2S

դ) FeS = Fe + S

2.Ցանկում առանձնացրու՛ քիմիական երևույթները .

փորձանոթն ընկնում ու կոտրվում է

փորձանոթի խառնուրդից գազ է անջատվում

շաքարը լուծվում է ջրում