Մաթեմատիկա

 1. 56*4 թվի *-ի փոխարեն  գրիր ամենամեծ թվանշանն այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի`
 2. ա. 3-ի — 5694;         բ. 4-ի — 5684;       գ. 8-ի — 5664;      դ. 9-ի — 5634:
 1. 2031172; 2657784; 76518420 և 29583675 թվերից որոնք են բաժանվում
 2. ա. 2-2031172, 2657784, 76518420;      բ. 3-2657784, 76518420;     գ. 4-2031172, 2657784, 76518420;       դ. 5-76518420, 29583675;      ե. 6-2657784, 76518420;    զ.8-2657784; է. 9;    ը. 10-76518420:
 1. *-ի փոխարեն  գրիր թվանշաններ այնպես, որ
 2. ա. 52*4 թիվը բաժանվի 12-ի: 5244 բ. 56*2  թիվը բաժանվի 36-ի : 5652
 1. Թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների.
 2. ա. 70=5x7x2;    բ. 55=11×5;    գ.98=2x3x7x2;     դ. 108=3x3x3x2x2:
 1. Թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների.
 2. ա. 21=7×3   բ.  2000=(5x5x2)x(5×2)x2x2
 1. *-ի փոխարեն  գրիր թվանշաններ այնպես, որ
 2. ա. 6*2* թիվը բաժանվի 45-ի: 6525     բ. *57*  թիվը բաժանվի 72-ի: 9576

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

 1.  Եթե մտապահված թիվը 5 անգամ մեծացնեմ, արդյունքին ավելացնեմ 125, և ստացվածը 6-ի բաժանեմ, ապա կստացվի 115: Ինչ թիվ եմ մտապահել:113
 1. Ուսանողը 300 էջանոց գիրքը մուտքագրեց 4 օրում: Նույն արագությամբ աշխատելու դեպքում 750 էջանոց գիրքը քանի օրում կմուտքագրի: 10 օրում