Նաղագծի վերնագիրը, ֆուտբոլ

Նաղագծի վերնագիրը, ֆուտբոլ

Նախագծի ժամանակահատվածը,սեպտեմբեր 8-15

Նախագծի մասնակիցը, Դանիել Հովսեփյա Նախագծի նպատակը ֆուտբոլ Նախագծի ընթացքը Համացանցից և գրքերից փորձել գտնել լիքը տեղեկություններ ֆուտբոլի մասին

Նախագծի ամփոփումը։

Պատում բլոգում տեսանյութի ստեղծում և ռադիոնյութի։