Հայոց լեզու 238-244

  • Տրված թվականները գրի՛ր բառերով՝ 239, 57, 778, 889, 4443: 
  • 239-երկու հարյուր եռեսունիննը
  • 57-հիսունյոթ
  • 778-յոթ հարյուր յոթանասունութ
  • 889-ութ հարյուր ութանասունիննը
  • 4443-չորս հազարչորս հարյուր քառասուներեք
    Հայոց լեզու 5 գրքից գրի՛ր 238, 239, 240, 243, 244 վարժությունները։
  • 238.

մենք-ես և ինձ հետ գտնվող մարդիկ։

մենք-Հայկը և իր հետ գտնվող մարդիկ

Դուք-նա որը ռոբոտին հորինել էր։

Դուք-նա ով հասցրել էր շատ բան անել։

239.

Անձնական դերանուններ են կոչվում այն որը ցույց է տալիս խոսող,խոսնակից կամ մի որևե երրորդ անձ առանց նրա անունը տալու։

Եզակի

Ես

Դու

Նա

Հոգնակի

Մենք

Դուք

նրանք

240

Ա խմբում-առաջին դեմքով

Բ խմբում-երկրորդ դեմքով

Գ խմբում-երրորդ դեմքով

243

Ա/Ամպամպել

ծաղիկ-ծաղկել

վար-վերել

կար-կարել

երգ-երգել

ժողով-ժողովել

օճառ-օճառել

Բ)Գող-գողանալ

Վախ-վախենալ

քար-քարանալ

մահ-մահանալ

մանուկ-մանկանալ

իջ-իջնել

մայր-մայրանալ

244

Գեղեցիկ-գեղեցկանալ

հպարտ-հպարտանալ

տգեղ-տգեղանալ

մեծ-մեծանալ

փոքր-փոքրանալ

չար-չարանալ

չոր-չորանալ

թարմ-թարմանալ

խոնավ-խոնավանալ

սև-սևանալ

բարձր-բարձրանալ

մանր-մանրանալ

ճերմակ-ճերմականալ

դալուկ-դալուկանալ

ծանր-ծանրանալ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s