Ինքնուրույն աշխատանք

77-յոթանասունյոթ

229-երկու հարյուր քսանինը

34-երեսունչորս

48-քառասունութ

5429-հինգ հազար չորս հարյուր քսանինը

96739-իննսունվեց հազար յոթ հարյուր երեսունինը

84-ութսունչորս

775-յոթ հարյուր յոթանասունհինգ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s