Մայրենի 23.11.2020

 • Նորից կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Կյանքից թանկ բանը» առակը:
 • Գրի՛ր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները:
 • Բոսոր֊կարմիր,արնագույն,շառագույն,հրակարմիր։
 • պարիկ֊Հավերժահարս, փերի, ըղձանույշ, հուշկապարիկ:
 • Դալկահար֊գունատ,դժգույն։
 • Խորհել֊մտածել,մտորել,մտմտալ։
 • Ստրուկ֊ծառա,գերի,ճորտ,անազատ,հպատակ։
 • Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…” : Բացատրի՛ր այս նախադասությունը: 
 • Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի , քանի որ ինչպես թռչունը առանց թևերի չի կարող լինել ազատ , չի կարող թռչել ,այնպես էլ մարդու կյանքը առանց ազատության անհնարար է։
 • Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները(դրանք մի քանիսն են):
 • Աղբյուրի ոգի,նազելի ոգի,լուսեղեն ոգի։
 • Գտի՛ր ստեղծագործության բանալի բառը (հիմնական ասելիքը մեկ բառով ներկայացրո՛ւ):
 • Ազատությունը։
 • Դալկահար, թանկագին, անպատճառ, խնդագին, լուսեղեն, նազելի  բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:
 • Դալկահար֊դալկ+ահար֊ածանցավոր բառ։
 • Թանկագին֊թանկ+ա+գին֊բարդ բառ։
 • Անպատճառ֊ան+պատճառ֊ածանցավոր։
 • Խնդագին֊խնդ+ագին֊ածանցավոր բառ։
 • Լուսեղեն֊լուս+եղեն֊ածանցավոր բառ։
 • Նազելի֊նազ+ելի֊ածանցավոր բառ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s